Home MWA Icon
Celf Siarad
Celf Siarad
En
Celf

Cymdeithasol

Mercher, 28 February 14.00

Celf Siarad

Celf Siarad
Dydd Mercher, 2-4, digwyddiad am ddim

Artistiaid gwahoddedig yn siarad am eu gwaith, naill ai ar eu pen eu hunain neu gydag artistiaid eraill Mae'r prynhawniau'n hamddenol, yn gyfeillgar ac yn ddiddorol iawn, a chynghorir i archebu lle ond nid yw'n hanfodol.


Mae'r prynhawniau'n hamddenol, yn gyfeillgar ac yn ddiddorol iawn, a chynghorir archebu lle ond nid yw'n hanfodol.
Archebu: eventbrite Canolbarth Cymru Celfyddydau neu e-bostiwch office@midwalesarts.org.uk

Back to top