Home MWA Icon
Stefan Knapp, Section of Mature-Enamel 12, 1987
Stefan Knapp, Section of Mature-Enamel 12, 1987
En

Celf

Canol

Cymru

Rydym yn sefydliad gwirfoddol dielw sy'n gweithio gydag artistiaid, pobl ifanc a'r gymuned leol i ddatblygu mynediad i'r celfyddydau ar bob lefel yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg ar gyfer a chan artistiaid, gwirfoddolwyr ac ewyllys da. Mae mynediad am ddim. Defnyddir eich rhoddion i gefnogi ein gwaith yn datblygu ymwybyddiaeth a chyfranogiad y celfyddydau yn y gymuned leol ac ehangach, a phrynu offer a deunyddiau celf fel y gallwn barhau i ehangu ystod, cwmpas ac ansawdd ein gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau bywiog dan arweiniad artistiaid.

Cymryd rhan 

Gemma Hughes, Lloches, Dirwyn Ffordd Ymlaen
Gemma Hughes, Lloches, Dirwyn Ffordd Ymlaen
Sean O’Farrell, Pulse
Sean O’Farrell, Pulse
Christine Mannion, Fragments
Christine Mannion, Fragments

Agored y Nadolig

10 Tachwedd - 17 Rhagfyr

Dros 100 o artistiaid yn arddangos

Amrywiaeth eang o weithiau celf at ddant pawb

Gellir prynu'r holl waith a mynd ag ef adref ar y diwrnod

 

10 Tachwedd - 17 Rhagfyr

Iau - Sul

11-4

Gweithdai Crochenwaith, Cerameg a Cherflunio
Gweithdai Crochenwaith, Cerameg a Cherflunio
Gweithdai Argraffu
Gweithdai Argraffu

Tachwedd

2023

Back to top