Home MWA Icon
Stefan Knapp, Section of Mature-Enamel 12, 1987
Stefan Knapp, Section of Mature-Enamel 12, 1987
En

Celf

Canol

Cymru

Ymddiheuriadau enfawr, mae cyngerdd Dathlu'r Gwanwyn wedi'i ganslo oherwydd afiechyd. Rydym yn y broses o ad-dalu pob deiliad tocyn.

Rydym yn sefydliad gwirfoddol dielw sy'n gweithio gydag artistiaid, pobl ifanc a'r gymuned leol i ddatblygu mynediad i'r celfyddydau ar bob lefel yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg ar gyfer a chan artistiaid, gwirfoddolwyr ac ewyllys da. Mae mynediad am ddim. Defnyddir eich rhoddion i gefnogi ein gwaith yn datblygu ymwybyddiaeth a chyfranogiad y celfyddydau yn y gymuned leol ac ehangach, a phrynu offer a deunyddiau celf fel y gallwn barhau i ehangu ystod, cwmpas ac ansawdd ein gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau bywiog dan arweiniad artistiaid.

Cymryd rhan 

Oriel Ysgubor
Oriel Ysgubor
Gwneuthurwyr Argraffu Aberystwyth
Gwneuthurwyr Argraffu Aberystwyth
Ruth Jen Evans
Ruth Jen Evans

Gwneuthurwyr printiau

24 Mawrth - 19 Mai

Arddangosfa grŵp Penblwydd Argraffwyr Aberystwyth yn 20 oed

Erin Hughes
Erin Hughes
Erin Hughes
Erin Hughes

Lle Ydym Ni

24 Mawrth - 19 Mai

Mae “Where We Are” yn gydweithrediad sonig a gweledol trochol rhwng yr artist Erin Hughes a Phedwarawd Will Barnes.

Back to top