Home MWA Icon
En
Na

Na ddylid ei golli!

Wedi'i gyhoeddi ar: Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd, 2023

Na ddylid ei golli!

 Mae’r ardal hardd hon o Ganolbarth Cymru yn drysorfa o greadigrwydd. Pan wnaethom agor yn 2008 gyda'n harddangosfa gyntaf, cyflwynodd yr artist 'Cynaeafu'r Celfyddydau' Liz Hancock baentiad hardd o'r enw: 'Mae aur ynddynt dros fryniau'. Rwy’n siŵr mai’r ‘aur’ y cyfeiriodd ato oedd yr unigolion dawnus, creadigol sy’n canfod eu ‘Hiraeth’ yn eu tirwedd hudolus. Ers hynny mae Celfyddydau Canolbarth Cymru wedi datgelu, darganfod, annog, meithrin, cyflwyno, hyrwyddo a chydweithio. gyda channoedd o artistiaid a sawl sefydliad Celfyddydau


Ein 15fed Arddangosfa Agored, mae'n cynnwys gweithiau dethol gan fwy na 100 o artistiaid ac yn cynnig cyfle iddyn nhw a chi rannu a mwynhau eu cyflawniadau.

Mae'r arddangosfa yn cynnwys adran hyfryd 'Gwnaed yng Nghaersws'
Rydym yn falch iawn o ansawdd y gwaith sy'n cael ei gynhyrchu nawr yn ein gweithdai.

Back to top